Bilgi Felsefesi serisinde bu sefer Hegel'de bilginin nasıl ele alındığna değiniyoruz. 

Alman idealizmine bilgi serimizin bu programında Schelling'ten bahsettik. 

Bu programda Alman idealizmine kısa bir giriş yaptıktan sonra ilk temsilcisi olan Fichte'nin bilgi felsefesinden bahsettik. 

İngiliz aydınlanması ve deneyciliğinin son temsilcisi David Hume ve felsefesini konuştuk.

Bu programımızda Berkeley'in idealist deneyciliği olan immetaryalizm felsefesini ele aldık. 

Kuşku ve Gerçek programının ikinci bölümünde John Locke'un tasarımcı gerçekçi felsefesini ve bu felsefeye yönelik eleştirileri değerlendirdik. 

Bu bölümde yalın gerçekçi felsefenin savunduğu deneysel bilgi kuramını inceledik. 

Epistemoloji serimizde modern döneme geldik. Modern döneme de onu başlatan Descartes konuşarak başlıyoruz. 

Bu programımızda İslam Felsefesi konusu içerisinde bilgi konusunu ele aldık. Konu peygamberin sahip olduğu hayal gücü ve filozofun sahip olduğu akıl yetisi ilişkisi, Gazzali'nin kullandığı yöntemsel kuşkuculuk ilişkisi içerisinde anlatıldı. 

Programımızda Patristik Felsefe ve Skolastik Felsefede bilgi konusunu ele aldık. Program içerisinde bahsedilmiş ama ayrıntılı değinilmemiş konuları ve adı geçen filozofların yaşadığı tarihler ve felsefelerine ilişkin ayrıntılı bilgiyi program notlarından takip edebilirsiniz. 

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App