Filozofun Yolu: Felsefe Dersleri header image 1

065 Bilgi Felsefesi: Akımlar - Kuşkuculuk

May 24th, 2020

Bu programımızda epistemoloji akımlarından kuşkuculuk hakkında konuşuyoruz. Kuşkuculukla ilgili argümanların bir çoğu için helenistik dönem Septikler Okulu programlarımızı da dinleyebilirsiniz. Program notlarına ulaşmak için tıklayınız.

064 Bilgi Felsefesi: Giriş, Bilgi, Anlam, Doğruluk

May 13th, 2020

Felsefe tarihine biraz ara verip önemli bir sistematik felsefe disiplini olan epistemoloji hakkında bir seriye başlıyoruz. Bu programda bilgi felsefesinin temel kavramlarını ele alarak seriye bir giriş yapıyoruz.

063 Rönesans 3/3: Doğa Felsefesi ve Bilim Gelişmeleri

April 14th, 2020

Bu bölümde modern bilimi doğuran Rönesans dönemi doğa felsefesi ve takip eden bilimsel yöntemlerdeki gelişmeleri konuştuk. Program notlarına ulaşmak için tıklayınız.

062 Rönesans 2/3: Din, Hukuk ve Devlet Felsefesi

March 14th, 2020

Rönesans serimizin ikinci bölümünde Reformlar adıyla bilinen din alanındaki gelişmeler ve devlet anlayışını değiştiren hukuk ve devlet felsefesi gelişmelerine odaklanıyoruz. Program notlarına ulaşmak için tıklayınız

061 Rönesans 1/3 : Sanat ve Felsefe Gelişmeleri

March 1st, 2020

Bu serimizde Rönesans'ı sanat ve felsefe, din ve devlet ve bilimsel gelişmeler olarak üç programda ele alıyoruz. Sanat ve Felsefe alanındaki gelişmeler programımızın notlarımıza ulaşmak için tıklayınız.

060 Ortaçağ Felsefesi 2/2: Patristik, İslam ve Skolastik Felsefe

January 23rd, 2020

Ortaçağ serimizin ikinci programında Patristik Felsefe, İslam Felsefesi ve Skolastik Felsefenin genel özelliklerini ve etkili olmuş isimleri konuşuyoruz. Program notlarına ulaşmak için tıklayınız.

059 Ortacağ Felsefesi-1/2: Genel Özellikleri

January 14th, 2020

Ortaçağ felsefesinin özelliklerini konuştuğumuz programımızın notlarına ulaşmak için tıklayınız.

058 Doç.Dr. Hasan AYDIN’la Helenistik Dönem, Yeni-Platonculuk ve Ortaçağ Felsefesine Giriş

December 28th, 2019

Daha önceki programlarımızda bahsettiğimiz gibi çeşitli dönemler veya konuları işledikten sonra konunun uzmanı akademik filozoflarla program yapma çabalarımız devam ediyor. Bu bağlamda Ondokuz Mayıs Üniversite Felsefe Bölümünde görevli Doç.Dr. Hasan AYDIN'la Helenistik Dönem ve Yeni-Platoncu felsefeyi konuşup Ortaçağ Felsefesine de giriş yapmış olduk. Bu programda sorduğumuz sorular şunlar:

1. Felsefe tarihçilerinin yaptığı sınıflandırmada genellikle helenistik dönem ayrı olarak ele alınır ve Epikurosçular, Stoacılar ve Septikleri kapsar. Yeni-Platonculuk ise Roma Felsefesi başlığı altında ele alınır. Bu felsefe okullarının tarihsel olarak çakıştıkları belirli dönemler de söz konusu. Biz yapacağımız sınıflandırmada nasıl bir tavır alabiliriz?

2. Romalılar felsefeyi Yunan hocalarından öğrendiler ama onların öğrencileri olarak kalmaya devam ettiler Macit Gökberk'e göre? Sizce bu doğru mu?

3. Helenistik Dönem, Büyük İskender'in doğuda ele geçirdiği yerlerde kurduğu garnizon ve okullarda helenleşme sürecinde ortaya çıkan felsefe okullarını kapsar. Bu okulların tarihsel ve nedensel kuruluş paydaları haricinde felsefelerinde ne türden ortaklıklardan bahsedebiliriz?

4. Stoacılar günümüzde tekrar popüler olmuş durumda. Acılara katlanma ve doğaya uygun yaşam stoik düşünceyi de gündeme getiriyor. Bunun sebebi ne olabilir?

5. Septik felsefeyi nasıl anlamalıyız ve günümüzdeki karşılığı olarak görülebilecek bir akımdan söz edebilir miyiz?

6. Yeni-Platoncular sonrası artık felsefe bitmiş ve theosophia (tanrı bilgeliği) süreci başlamış ve bu süreç 1000 yıl sürmüştür deniyor. Bu eleştirilerde bir haklılık payı var mıdır? 1000 yıllık bu ortaçağ sürecine nasıl bakmalıyız?

057 Plotinos: Sanat ve Ahlak Felsefesi

December 16th, 2019

Bu programımızda Plotinos'un Sanat ve Ahlak felsefelerini konuşuyor sonra da takipçileri olan Yeni-Platonculara kısaca değiniyoruz. Bu programla beraber ilkçağ felsefe tarihini bitirmiş oluyoruz. Program notlarına ulaşmak için tıklayınız.

056 Plotinos - Metafizik (Bir, Akıl, Ruh)

December 2nd, 2019

Plotinos metafiziğinde tinsel dünyayı oluşturan üç hipostaz olan Bir, Akıl ve Ruh hakkında konuştuk. Program notlarına ulaşmak için tıklayınız.

- Older Posts »

Play this podcast on Podbean App