011 Pythagoras (Pisagor) ve Pythagorasçılık

November 1, 2017

Pythagoras ve Pythagorasçılığı konuştuğumuz bölümümüze ilişkin notlara ulaşmak tıklayınız.

00:0000:00