Filozofun Yolu: Felsefe Dersleri

022 Geç Dönem Sofistleri

February 7, 2018

Bu programımızda geç dönem sofistlerini konuştuk. Maalesef program notlarını hazırlayamadık. İçeriği dinlemekle iktifa etmeniz gerekecek.